हासोमा आज

खै के लेखु आज 
तिम्रो बदलिल मुहारको प्रसम्सा 
म कसरी बताउ 
मनमनै मैले कोरे कलम 
कता कता अक्षर लेख्दा 
चित्रको पान्डुलिपि भित्र पुगे 
एउटा यस्तो मुहार बन्न पुग्यो 
जहाँ 
चित्र तिम्रो बन्दा 
हासोमा आज म 
म भित्र नै हराइगए 
हरेक 
पेन्सिलको टिक ट्याकमा 
तिम्रो सिउदो भरिदिए 
फगत 
रङिनको सट्टा सस्याना 
मधुर मधुर ब्ल्याकिन टिक टिकमा
तिम्रो र मेरो नाम जोडि 
अन्त्यमा अक्षर जोडे 
त्यो मेचको 
आराममा म हराइगए 
खासमा 
हासोमा आज म 
चरा भै आकासमा उडिगए ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s